EU-stöd

Denna webbplats har fått stöd från Europeiska regionala fonden.

Beskrivning av projektet
Cutie Care har fått delfinansiering av Europeiska Unionen. Projektets mål har varit att automatisera och digitalisera Cutie Cares erbjudande och verksamhet så att kunder kan så långt det är möjligt köpa och betala för företagets produkter och tjänster online.

Projektets syfte
Syftet är att öka tillgängligheten och effektivisera genom att digitalisera och automatisera tjänster, produkter och verksamhet.

Rulla till toppen